Boli zverejnené „Pravidlá Krátkodobých výberových konaní a Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb (PpS) pre obdobie od 01.10.2011 do 31.12.2011.

Dokument sa nachádza i v časti

  • Služby/Podporné služby/Výberové konania na PpS/Rok 2011
  • Aktuality