V tlačovej správe zo dňa 24.8.2011 sme informovali, že obchodným dňom 29.8.2011 nadobudli podľa očakávania prenosové schopnosti profilu SEPS/ČEPS obvyklé hodnoty. Vzhľadom k tomu, že táto skutočnosť sa nijako neprejavila na znížení požiadaviek na prenos v smere z ČEPS do SEPS (tzv. voľné nominácie v D-2), ktoré naďalej prevyšujú bežné hodnoty, dovoľujeme si upozorniť, že počnúc obchodným dňom 7.9.2011 budú ČEPS a SEPS, a.s. v prípade prekročenia technických limitov uplatňovať v súlade s príslušnou zmluvou krátenie nominácií všetkých subjektov na hodnotu 0 MW. Pre upresnenie dodávame, že všetka dostupná prenosová kapacita bude v týchto prípadoch ponúkaná pre účely spoločného denného trhu s elektrinou.

Aktuality