Boli zverejnené Súťažné podklady na výberové konanie na podporné služby pre rok 2012.

Dokumenty sa nachádzajú v časti

  • Služby/Podporné služby/Výberové konania na PpS/Rok 2012
  • Aktuality