Bola zverejnená Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky Nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a vlastnej spotreby elektrických staníc na rok 2013.

Dokument sa nachádza časti:

  • Služby / Straty a vlastná spotreba PS / Výberové konania / Rok 2013
  • Aktuality