Oznam Pozvánka na ENTSO-E Workshop

Zdieľať

Na internetovej stránke ENTSO-E bola zverejnená pozvánka na verejný workshop k implementácii MARI a PICASSO. MARI a PICASSO sú projekty PPS zamerané na zriadenie európskych platforiem mFRR a aFRR, čo sú dva kľúčové výstupy európskeho nariadenia, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave („nariadenie EBGL“).
 
Agentúra ACER 24. januára 2020 schválila implementačné rámce pre príslušné platformy vrátane metodológie stanovovania cien, čím sa stanovil regulačný rámec pre zriadenie platforiem.
 
Cieľom PPS je prostredníctvom ENTSO-E informovať zúčastnené strany o vývoji európskych platforiem a získať spätnú väzbu o budúcom vývoji. Projekty MARI a PICASSO preto v spolupráci s ENTSO-E organizujú 13. júla verejný online seminár, ktorý bude zameraný na:
 
• všeobecné informácie vrátane časov uzávierky na predkladanie ponúk na regulačnú energiu a budúce monitorovanie a podávanie správ;
• informácie špecifické pre každú platformu, ako sú všeobecné procesy, fungovanie funkcií na optimalizáciu aktivácie, cenové princípy alebo návrh ponúk;
• predbežné informácie ohľadom plánov pripájania sa jednotlivých PPS k príslušným platformám.
 
Seminár sa uskutoční 13. júla 2020 prostredníctvom webináru, na ktorý je potrebné sa vopred zaregistrovať. Po registrácii je potrebné uložiť udalosť do kalendára prípadne skopírovať obsah, ktorý obsahuje jedinečné odkazy na pripojenie k webináru.
 
Bližšie informácie:
https://www.entsoe.eu/events/2020/07/13/workshop-on-mari-and-picasso-implementation/

Zdroj: SEPS

Aktuality