Oznam pre verejnosť – špeciálne režimové opatrenia pri vstupe do budovy SEPS

Zdieľať

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti s prijatými opatreniami zameranými na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 podlieha vstup všetkých externých dodávateľov na pracovisko našej spoločnosti schváleniu vrchného riaditeľa dotknutého úseku, ktorý plánujete navštíviť.

Externý dodávateľ je v tomto prípade povinný vyjadriť písomný súhlas (e-mailom) s dodržiavaním špeciálnych opatrení, nariadených na pracoviskách našej spoločnosti, resp. písomne súhlasiť s podmienkami vstupu na základe schváleného formuláru, ktorý sa podpisuje pri vstupe do budovy. Každý sa musí pri vstupe podrobiť meraniu telesnej teploty a v priestoroch spoločnosti je pre každého prítomného povinnosťou pohybovať sa s rúškom na tvári. V prípade nedodržania uvedených nariadení vstup na pracovisko našej spoločnosti nebude umožnený.

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste obmedzili osobné kontakty so zamestnancami našej spoločnosti a nahradili ich elektronickou komunikáciou.

Za pochopenie ďakujeme

Aktuality