Participácia subjektov z SK, ČR a DE(50Hertz) na poľskom kapacitnom trhu v aukcii s dodávkou na rok 2026 nie je možná.

Zdieľať

Spoločnosť SEPS informuje, že podľa informácií poskytnutých zo strany PSE sa spoločnosti PSE a 50Hertz nedohodli na podpise bilaterálnej zmluvy umožňujúcej cezhraničnú participáciu subjektov na poľskom kapacitnom trhu. Na základe schválenej schémy spolupráce v rámci poľského kapacitného mechanizmu (schválené EK), ktorá podmieňuje účinnosť platne uzatvorenej zmluvy medzi SEPS a PSE uzatvorením obdobných zmlúv medzi PSE a ČEPS, resp. PSE a 50Hertz, nie je účasť subjektov z SK, ČR a DE(50Hertz) v aukcii pre rok 2026 možná, a to aj napriek tomu, že spoločnosť SEPS platne uzatvorila s PSE vyžadovanú zmluvu a sprístupnila návrh podružných bilaterálnych zmlúv s poskytovateľmi, ktoré mali umožniť slovenským subjektom účasť na poľskom kapacitnom trhu už v tomto roku.

Viac informácií o vývoji cezhraničnej participácie na poľskom kapacitnom trhu je dostupných TU.

V prípade akejkoľvek zmeny situácie Vás budeme náležite informovať prostredníctvom webového sídla SEPS.

Aktuality