Platobné a fakturačné podmienky platieb za systémové služby, odchýlky a regulačnú energiu (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie odchýlok)

Zdieľať

12. Platobné a fakturačné podmienky
platieb za systémové služby, odchýlky a regulačnú energiu

 

Hodnotenie užívateľov PS

 

Hodnotenie užívateľov PS je hodnotiaci systém PPS definovaný v oddieli A tohoto kódexu.

Pre priamo pripojených užívateľov prenosovej sústavy platí, že v prípade, že ich platby za prenos a straty účtuje týmto odberateľom SEPS, a. s. ak nemajú vlastnú zodpovednosť za odchýlku a majú dobrú platobnú disciplínu, platia pre účel účtovania a platenia nižšie uvedených poplatkov pravidlá uvedené pre skupinu 1.

Podmienky dohodnuté v zmluvách musia minimálne rešpektovať nasledovné podmienky a princípy obsiahnuté v tomto oddieli Obchodného kódexu:

 

Platobné a fakturačné podmienky platieb pre SKUPINU 1
 

Platobné a fakturačné podmienky platieb pre SKUPINU 2

Aktuality