Požiadavky na mesačné výberové konanie na PpS (12)

Zdieľať

V informačnom systéme Damas bolo zverejnené výberové konanie na PpS na mesiac január 2008.
Bližšie informácie nájdete v systéme Damas (https:\damas.sepsas.sk). Pre zriadenie prístupu k výberovému konaniu v informačnom systéme Damas, kontaktujte odbor obchodného dispečingu: Ing. Michaela Dostálová, +421 908 928 113, dostalova_michaela@sepsas.sk.

Aktuality