Pozvánka na testovanie novej dennej aukcie na hranici medzi Slovenskom a Ukrajinou

Zdieľať

Vážení účastníci trhu,

radi by sme Vás pozvali na testovanie novej dennej aukcie na hranici medzi SlovenskomUkrajinou v dňoch 1. februára5. februára 2024. Tieto testy Vám dávajú príležitosť otestovať procesy dennej aukcie v JAO a následne zadávanie nominácií do systému Damas Energy.

Pre registráciu v JAO pošlite na emailovú adresu helpdesk@jao.eu nasledujúce informácie:

  • Názov spoločnosti
  • EIC kód
  • Užívateľské (ak ste už zaregistrovaní na eCAT) alebo Vaše meno
  • Emailová adresa

Registrácia na test bude ukončená dňom 31. januára 2024. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa presného načasovania a konkrétnych scenárov, ktoré sa majú testovať, budú oznámené v nasledujúcom ozname od JAO.

V prípade, že sa zúčastníte testu nominácií v systéme Damas Energy, prosím pošlite nám potvrdenie na aukcie@sepsas.sk, aby sme Vám zabezpečili prístupové práva do testovacieho prostredia Damas Energy (https://test-dae.sepsas.sk/) a hladký priebeh testovania.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na aukcie@sepsas.sk.

Tím SEPS

Aktuality