Aktualizácia údajov z ročenky Slovenského elektroenergetického dispečingu Žilina. Na stránkach SEPS, a.s. je možné v časti Dispečing / Ročenky SED / Rok 2003 nájsť vybrané údaje z najnovšej ročenky za rok 2003.

Aktuality