Rozhodnutie ÚRSO 0002/2023/E-NF, ktorým ÚRSO schválil na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 obstaranie nefrekvenčných podporných služieb

Zdieľať

Dňa 13.12.2023 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO 0002/2023/E-NF, ktorým Úrad schválil na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 obstaranie nefrekvenčných podporných služieb prevádzkovateľom prenosovej sústavy inak ako na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov, a to priamym oslovením všetkých subjektov so zariadeniami s platným certifikátom na poskytovanie príslušného typu nefrekvenčnej podpornej služby.

Aktuality