Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2023/E-EU

Zdieľať

Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2023/E-EU, ktorým úrad mení rozhodnutie č. 0005/2021/E-EU, ktorým úrad schválil návrh na určenie a využívanie osobitných produktov. Viac informácií nájdete v časti Vecná regulácia podľa legislatívy EÚ – SEPS

Aktuality