Rozhodnutie ÚRSO č. 0006/2023/E-EÚ, ktorým úrad udeľuje výnimku na obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 z čl. 16 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou

Zdieľať

Dňa 14.12.2023 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0006/2023/E-EÚ, ktorým úrad udeľuje výnimku na obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 z čl. 16 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou na ponuku obchodných intervalov pre kritické prvky prenosovej sústavy (tu).

Aktuality