Rozhodnutie ÚRSO č. 0015/2023/E-TP, ktorým úrad mení „Podmienky obstarania nefrekvenčných podporných služieb“

Zdieľať

Dňa 8.12. 2023 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0015/2023/E-TP, ktorým úrad mení Podmienky obstarania nefrekvenčných podporných služieb„. 

Aktuality