Rozhodnutie ÚRSO č. 0118/2023/E

Zdieľať

Bolo zverejnené Rozhodnutie ÚRSO č. 0118/2023/E, ktorým určil maximálne ceny za poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy. (Doložka právoplatnosti)

Aktuality