S novinármi neformálne o úlohách a poslaní akciovej spoločnosti (Publikácie a články)

Zdieľať

Členovia Predstavenstva sa stretli s redaktormi niektorých médií SR

 
Úlohy akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a .s. v tomto roku, jej poslanie a miesto v elektroenergetike SR, zámery vyplývajúce z energetickej politiky SR a stratégia spoločnosti na najbližšie roky, boli v centre pozornosti na neformálnom stretnutí Predstavenstva akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. s novinármi, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 30.1.2006 v Roland Restaurant Café v Bratislave.
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
Z tohto stretnutia niektoré médiá uverejnili:
 

SEPS zaplatí 10 % strát z dodávok elektriny pre Slovalco
30.1.2006   24hod.sk   str. 0   Ekonomika

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS a.s.) zaplatí za minulý a tento rok 10 % strát z dodávok elektriny pre spoločnosť Slovalco. Celková strata pre Slovenské elektrárne (SE), …
 
BRATISLAVA 30. januára (WN/SITA) – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS a.s.) zaplatí za minulý a tento rok 10 % strát z dodávok elektriny pre spoločnosť Slovalco. Celková strata pre Slovenské elektrárne (SE), a.s., ktoré zaplatia zvyšných 90 %, by mala za minulý a tento rok predstavovať ročne 2,3 mld. Sk. „Pre SEPS a.s. to znamená, že uhradíme stratu za dodávky elektriny pre Slovalco vo výške približne 233 mil. Sk za jeden rok. Stanovený pomer rešpektuje celkové rozdelenie zodpovednosti,” uviedol v pondelok pred novinármi podpredseda predstavenstva SEPS a.s. Pavel Šramko.
 
SEPS a.s. podpísala zmluvy, ktoré riešia do konca roka 2006 problém s tzv. nevýhodnou zmluvou SE s firmou Slovalco, na konci minulého roka. ”Počas celého minulého roka sme riešili tento problém. Zmluvy sme podpísali na základe rozhodnutia jediného akcionára, ktorým je Fond národného majetku SR,” uviedol Šramko. Podľa neho nebude mať zaplatená strata dopad na cenu elektriny pre konečného spotrebiteľa. ”Ide o náklad, ktorý SEPS a.s. zaplatí zo zisku,” povedal Šramko. Tento rok sa však zainteresované strany budú musieť opäť zaoberať zmluvou SE so Slovalcom. ”Podpísaním zmlúv na konci minulého roka sme si vytvorili priestor, aby sme počas tohto roka nastavili parametre pre ďalšie obdobie,” uzavrel Šramko.
 
Zmluvy o dodávke elektriny za fixné ceny uzavreli Slovalco a SE v roku 1994 a ich platnosť by mala končiť v roku 2013. Dohodnutá cena elektriny zahŕňa aj systémové služby. Túto činnosť zabezpečuje od roku 2002 SEPS a.s. Vzťahy medzi zainteresovanými stranami však neboli do konca minulého roka vyriešené, a preto ministerstvo hospodárstva muselo urýchlene daný problém riešiť. Hrozilo totiž, že by sa Slovalco stalo od januára čiernym odberateľom, za čo Slovensku hrozilo medzinárodnou žalobou.
 
SEPS a.s. vznikla rozdelením spoločnosti Slovenské elektrárne k 21. januáru 2002 na tri samostatné akciové spoločnosti, a to na Slovenské elektrárne, SEPS a.s. a Tepláreň Košice. SEPS a.s. vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska, ako aj dovoz, vývoz, tranzit elektrickej energie a jej presné meranie. Balík 100 % akcií SEPS a.s. má vo svojom portfóliu Fond národného majetku SR, akcionárske práva k akciám však vykonáva rezort hospodárstva.
 
 

Čo všetko má vplyv na cenu elektrickej energie?
30.1.2006   Rádio Slovensko   str. 1   18:00 Rádiožurnál

Maroš STANO, moderátor
Čo všetko má vplyv na cenu elektrickej energie? Faktorov je veľa – od výrobných nákladov výrobcu, ceny za distribúciu až po samotný prenos, ale aj vývoz, dovoz a tranzit elektrickej energie. Ako sa môžu ceny za elektrinu u nás v najbližšom období pri zohľadnení všetkých faktorov zmeniť? O tom už viac Jozef Hübel.
 
Jozef HÜBEL, redaktor
Slovenská elektrizačná prenosová sústava známa pod skratkou SEPS je významným hráčom na slovenskom energetickom poli. Na zabezpečenie kvalitného prenosu elektriny, ale aj na jej dovoz, vývoz a tranzit potrebuje kvalitné zariadenia, a teda aj nové investície, ako potvrdil aj predseda predstavenstva SEPS – u Ladislav Szemet.
 
Ladislav SZEMET, predseda predstavenstva SEPS
Potrebujeme do našej sústavy investovať do rozvoja, do obnovy rozvodní vnútroštátnych vedení, vybudovať do obchodných, telekomunikačných systémov, aj do informačnej technológie.
 
Jozef HÜBEL, redaktor
Do roku 2010 potrebuje na to SEPS vyše jedenásť miliárd korún, no kľúčové bude podľa člena predstavenstva spoločnosti Františka Pecha dobudovanie tretieho a štvrtého bloku Mochoviec, ktoré ovplyvní aj prenosovú sústavu.
 
František PECHO, člen predstavenstva SEPS
Výstavba týchto dvoch blokov by znamenala vybudovať vedenie medzi vyvedením výkonu do Veľkého Ďuru a hraničnou rozvodňou Gabčíkovo, pretože je potrebné ten výkon nejakým spôsobom dostať na juh, čo by asi bolo riešením.
 
Jozef HÜBEL, redaktor
Práve na juhu Európy je nedostatok elektrickej energie. V tomto roku navyše musíme odstaviť prvý blok jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach, v roku 2008 aj druhý a okrem toho musíme rekonštruovať dve tepelné elektrárne v Novákoch a Vojanoch, takže nám podľa Františka Pecha hrozí významný výpadok zdrojov elektriny.
 
František PECHO, člen predstavenstva SEPS
Je to niekde medzi tisíc sedemsto až tisíc osemsto megawattmi. To sa už blížime pomaly k polovici toho špičkového zaťaženia. Je to skutočne významný výpadok a ak sa nenaštartuje výstavba nových zdrojov, bude mať Slovensko charakter deficitnej spoločnosti. Budeme musieť elektrinu dovážať.
 
Jozef HÜBEL, redaktor
Podľa neho je však situácia nepriaznivá aj inde.
 
František PECHO, člen predstavenstva SEPS
Ceny elektrickej energie pôjdu nahor v okolitých krajinách. Je to dané tlakom vyplývajúcim z pravidiel daných Kjótskym protokolom z cien primárnych zdrojov, najmä fosílnych palív, z cien obohateného uránu ako paliva pre jadrové elektrárne. Všetky tieto komodity idú hore a Slovensko vlastne okrem hnedého uhlia dováža všetko.
 
Jozef HÜBEL, redaktor
Efektom bude podľa Františka Pecha aj u nás jednoznačne rast cien elektriny.
 
František PECHO, člen predstavenstva SEPS
Napriek tomu si myslím, že Slovensko je ešte veľmi šetrné voči svojim odberateľom a tie ceny elektrickej energie nerastú tak radikálne jak okolo. Ale to nás dobehne vstupom trhových podmienok na Slovensko, ktoré sa budú radikalizovať. Môžme očakávať ten nárast cien oveľa viac, odzrkadľujúci nárast cien v okolitých krajinách.
 
 

Prenosová sústava do roku 2010 investuje 11 miliárd
31.1.2006   Pravda   str. 11   Ekonomika

BRATISLAVA – Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) plánuje do roku 2010 preinvestovať vyše 11 miliárd korún, čo sa prejaví zdražením elektriny o niekoľko halierov. Spoločnosť musí po odstavení zdrojov vo Vojanoch, v Novákoch a Bohuniciach posilniť vysokonapäťové linky.
 
Medzi najväčšie projekty patrí rekonštrukcia transformačnej stanice Križovany, ktorá súvisí s odstavením bohunickej jadrovej elektrárne V1. Nové vedenia sa majú vybudovať smerom do Maďarska, Rakúska, Ukrajiny a Poľska. V rokoch 2007 až 2010 bude totiž Slovensko závislé od dovozov elektriny.
 
Investície chce SEPS financovať z prevádzky, vlastných zdrojov a ziskov. Na vyčlenení peňazí zo ziskov sa však musí najprv dohodnúť s vládou. Štát ako vlastník spoločnosti síce nedávno v energetickej politike investičné zámery podporil, v dividendovej politike však zároveň žiada, aby firma plnila štátnu kasu. Zo zisku za rok 2004 v sume 1,7 miliardy korún musela SEPS odviesť štátu na dividendách 1,63 miliardy korún.
 
Za minulý rok očakáva firma zisk asi 770 miliónov korún. „Pre zabezpečenie investícií potrebujeme, aby nám štát každoročne nechal zo zisku 400 až 500 miliónov korún,“ upozorňuje šéf prenosovej sústavy Ladislav Szemet. Spoločnosť už pol roka rokuje s vládou o dividendovej politike na roky 2005 až 2008. „Vyzerá to tak, že sa dohodneme na kompromise. Vo februári by sa návrhom mala zaoberať vláda,“ dodáva Szemet.
 
Vláda vlani rozhodla, že podniky s vplyvom štátu sa musia zameriavať na výplatu dividend. „Táto zásada stále platí a týka sa v plnej miere aj prenosovej sústavy,“ upozorňuje poradca ministra financií Peter Papanek. Ministerstvo hospodárstva začiatkom januára považovalo za primerané, aby sa z vlaňajšieho zisku SEPS vyplatili dividendy asi 180 miliónov Sk. Na investície a povinné odvody do fondov by si firma mohla nechať asi 560 miliónov korún.
Zisky prenosovej sústavy za minulý rok mohli byť aj vyššie. Ministerstvo hospodárstva však v decembri rozhodlo, že spoločnosť uhradí za Slovenské elektrárne desatinu strát z dodávok elektriny pre žiarske Slovalco. Z toho môže získať budúci investor v elektrárňach taliansky Enel. Vláda totiž pri predaji elektrární stanovila, že straty z dlhodobých zmlúv so Slovalcom musia investori akceptovať v cenách.
 
Vláda každoročne získava z podnikov s vplyvom štátu dividendy v objeme okolo 15 miliárd korún. Dividendy poklesnú po doprivatizácii rozvodných podnikov. SEPS má zostať štátna. Podobne si chce vláda ponechať aj 51 percent akcií v SPP, ktoré prinášajú štátu väčšinu dividend.
 
Martin Kováčik
 
 

SITA

ENERGETIKA: SEPS predpokladá za vlaňajšok zisk na úrovni 700 mil. Sk
Slovenská elektrizačná prenosová sústava plánuje do roku 2010 vynaložiť na
investície približne 11 mld. Sk
 
EKO Podnikové informácie
 
BRATISLAVA 30. januára (SITA) – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS a. s.) predpokladá za minulý rok zisk vo výške približne 700 mil. Sk. V pondelok to pred novinármi uviedli predstavitelia spoločnosti. Podľa nich je však otázne, koľko by mohli pre štát predstavovať dividendy za rok 2005. „SEPS a. s. totiž potrebuje zo zisku na svoju investičnú činnosť okolo 500 mil. Sk ročne,“ uviedol predseda predstavenstva SEPS a. s. Ladislav Szemet. V tomto období SEPS a. s. spolu s ministerstvom hospodárstva dopracováva dividendovú politiku. Tento dokument by sa mal objaviť na rokovaní vlády vo februári. “ Dividendová politika našej firmy by mala zabezpečiť na budúce tri až štyri roky potrebné investície,“ dodal Szemet. Výšku dividend zo zisku v súčasnosti určuje jediný akcionár, ktorým je Fond národného majetku SR.
 
SEPS a. s. plánuje do roku 2010 vynaložiť na investície približne 11 mld. Sk. „Primárne sa chceme zamerať na investície do rozvodní Križovany a Lemešany, keďže sa chystá odstavenie jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice,“ povedal podpredseda predstavenstva SEPS Pavel Šramko. Investičné projekty prenosovej sústavy v najbližšom období budú závisieť hlavne od investícií nového majoritného vlastníka Slovenských elektrární, ktorým by sa mala stať do konca apríla talianska spoločnosť Enel. „Musíme detailne preštudovať investičné zámery budúceho vlastníka elektrární a premietnuť ich do našej investičnej politiky,“ doplnil Šramko. SEPS a. s. plánuje v budúcnosti aj rozšírenie prenosovej elektrizačnej sústavy. Ide o vybudovanie prvého prenosového vedenia do Rakúska a tretieho v poradí do Maďarska.
 
SEPS a. s. vznikla rozdelením spoločnosti Slovenské elektrárne k 21. januáru 2002 na tri samostatné akciové spoločnosti, a to na Slovenské elektrárne, SEPS a. s. a Tepláreň Košice. SEPS a. s. vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska, ako aj dovoz, vývoz, tranzit elektrickej energie a jej presné meranie. Balík 100 % akcií SEPS a. s. má vo svojom portfóliu Fond národného majetku SR, akcionárske práva k akciám však vykonáva rezort hospodárstva.
 
 
ENERGETIKA: SEPS zaplatí 10 % strát z dodávok elektriny pre Slovalco
Slovenská elektrizačná prenosová sústava tak uhradí stratu vo výške približne
233 mil. Sk za jeden rok
 
EKO Podnikové informácie
 
BRATISLAVA 30. januára (SITA) – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS a.s.) zaplatí za minulý a tento rok 10 % strát z dodávok elektriny pre spoločnosť Slovalco. Celková strata pre Slovenské elektrárne (SE), a. s., ktoré zaplatia zvyšných 90 %, by mala za minulý a tento rok predstavovať ročne 2,3 mld. Sk. „Pre SEPS a. s. to znamená, že uhradíme stratu za dodávky elektriny pre Slovalco vo výške približne 233 mil. Sk za jeden rok. Stanovený pomer rešpektuje celkové rozdelenie zodpovednosti“, uviedol v pondelok pred novinármi podpredseda predstavenstva SEPS a. s. Pavel Šramko.
 
SEPS a. s. podpísala zmluvy, ktoré riešia do konca roka 2006 problém s tzv. nevýhodnou zmluvou SE s firmou Slovalco, na konci minulého roka. “Počas celého minulého roka sme riešili tento problém. Zmluvy sme podpísali na základe rozhodnutia jediného akcionára, ktorým je Fond národného majetku SR,“ uviedol Šramko. Podľa neho nebude mať zaplatená strata dopad na cenu elektriny pre konečného spotrebiteľa. „Ide o náklad, ktorý SEPS a.s. zaplatí zo zisku“, povedal Šramko. Tento rok sa však zainteresované strany budú musieť opäť zaoberať zmluvou SE so Slovalcom. „Podpísaním zmlúv na konci minulého roka sme si vytvorili priestor, aby sme počas tohto roka nastavili parametre pre ďalšie obdobie“, uzavrel Šramko.
 
Zmluvy o dodávke elektriny za fixné ceny uzavreli Slovalco a SE v roku 1994 a ich platnosť by mala končiť v roku 2013. Dohodnutá cena elektriny zahŕňa aj systémové služby. Túto činnosť zabezpečuje od roku 2002 SEPS a. s. Vzťahy medzi zainteresovanými stranami však neboli do konca minulého roka vyriešené, a preto ministerstvo hospodárstva muselo urýchlene daný problém riešiť. Hrozilo totiž, že by sa Slovalco stalo od januára čiernym odberateľom, za čo Slovensku hrozilo medzinárodnou žalobou.
 
SEPS a. s. vznikla rozdelením spoločnosti Slovenské elektrárne k 21. januáru 2002 na tri samostatné akciové spoločnosti, a to na Slovenské elektrárne, SEPS a. s. a Tepláreň Košice. SEPS a. s. vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska, ako aj dovoz, vývoz, tranzit elektrickej energie a jej presné meranie. Balík 100 % akcií SEPS a.s. má vo svojom portfóliu Fond národného majetku SR, akcionárske práva k akciám však vykonáva rezort hospodárstva.
 
 
 
Text a foto: Alena Melichárková

Zdroj: SEPS, a.s.

Aktuality