SEPS je hodnotená ako „Veľmi zodpovedný obstarávateľ“

Zdieľať

Naša spoločnosť opätovne získala ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ s nadpriemerným hodnotením A+ Veľmi zodpovedný obstarávateľ.

V rebríčku portálu TRANSPAREX za rok 2022 sme obsadili prvé miesto v kategórii „Podniky vo vlastníctve štátu a samospráv“ a šieste miesto spomedzi všetkých hodnotených 4 400 verejných obstarávateľov. Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí majú na starosti verejné obstarávanie a zaslúžili sa o tento vynikajúci výsledok.

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 udelila spoločnosť ProWise, a. s., ktorá portál TRANSPAREX prevádzkuje. Pri rebríčku zodpovedných obstarávateľov hodnotila nasledujúce ukazovatele:

  • Hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predložených ponúk)
  • Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní
  • Priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania
  • Spoľahlivosť verejného obstarávateľa
  • Pochybenia v procese verejného obstarávania
  • Koncentrácia dodávateľov
  • Reputačné riziko obstarávateľov
  • Reputačné riziko dodávateľov

Aktuality