Spoločná aukčná kancelária – voľné pracovné pozície

Zdieľať

V súvislosti s prípravou založenia Spoločnej aukčnej kancelárie na prideľovanie cezhraničných prenosových kapacít 8 TSO regiónu Strednej a Východnej Európy so sídlom vo Freisingu (Nemecko) sú ponúkané na obsadenie nasledovné pracovné pozície:

Aktuality