Stanovisko k žiadostiam pre získanie osvedčenia

Zdieľať

Vzhľadom na pretrvávajúce a opätovne množiace sa žiadosti o vydanie stanoviska k predpokladanému vplyvu veterných parkov/elektrární (VTE) na prenosovú a elektrizačnú sústavu SR, SEPS, a.s. pristúpila k nasledovnému vyhláseniu:
VtE_stanovisko_SEPS-def.pdf.

Aktuality