Štruktúra spoločnosti (Výročná správa 2003)

Zdieľať6. Štruktúra spoločnosti

 

Predstavenstvo

 

Úseky

Úsek generálneho riaditeľa

Úsek prevádzky a údržby

Úsek SED Žilina

Úsek financií a obchodu

Úsek investičnej výstavby

Úsek rozvoja a medzinárodnej spolupráce

 

Pracoviská

Bratislava – sídlo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.

Žilina – Slovenský elektroenergetický dispečing

Križovany – Prevádzková správa, diagnostické činnosti, prístrojové transformátory

Horná Ždaňa – prevádzková diagnostika, elektrická stanica

Lemešany – Prevádzková správa

Sučany – Prevádzková správa

Sečovce – stredisko opráv vedení

Veľké Kapušany – elektrická stanica

Sučany – elektrická stanica

Aktuality