Pre zaistenie cezhraničného obchodovania po 1. 1. 2004 pripravila SEPS, a. s. súbor technických prostriedkov:

Aktuality