Verejná diskusia k dokumentom TYNDP 2018

Zdieľať

Dňa 03/08/2018 boli uverejnené dokumenty záverečnej správy TYNDP 2018. V súčasnosti prebieha verejné pripomienkovanie celého balíka dokumentov.

Správa je zverejnená na https://tyndp.entsoe.eu/tyndp2018/.

Verejné pripomienkovanie bude trvať do 21/09/2018.

Aktuality