Výberové konanie na poskytovateľov PpS pre obdobie 2008

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhlasuje výberové konanie na poskytovateľov podporných služieb (PpS) pre rok 2008.

Viac informácií je možné získať v časti:

Aktuality