Zmeny vo vedení SEPS, a. s.

Zdieľať

Fond národného majetku SR (FNM SR) ako jediný akcionár akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava v zmysle § 190 Obchodného zákonníka dňa 12.11.2004 odvolal Ing. Tibora Csernáka z funkcie člena Predstavenstva spoločnosti s účinnosťou k 12.11.2004.

FNM SR do funkcie člena Predstavenstva spoločnosti menoval Ing. Ladislava Szemeta a s účinnosťou k 12.11.2004 určil Ing. Ladislava Szemeta za predsedu Predstavenstva akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

Aktuality