Zverejnený aktualizovaný Prevádzkový poriadok PPS

Zdieľať

Dňa 1. 2. 2024 nadobudol účinnosť aktualizovaný Prevádzkový poriadok PPS schválený rozhodnutím ÚRSO č. 0001/2024/E-PP zo dňa 29. 01. 2024. Dokument je k dispozícii TU.

Aktuality