Zverejnený Prevádzkový poriadok PPS (zmena kapitoly 4)

Zdieľať

Dňa 4. 3. 2024 nadobudla účinnosť zmena kapitoly 4 Prevádzkového poriadku PPS schválená rozhodnutím ÚRSO č. 0003/2024/E-PP zo dňa 1. 3. 2024. Dokument je k dispozícii TU

Aktuality