Úvaha amatérskeho ochrancu životného prostredia

Nebývalý komfort života, ktorý sme v posledných rokoch dosiahli, má svoje tienisté stránky. Stále zjavnejšou je záťaž pre životné prostredie, kde sú isté hranice, pokiaľ sa naša planéta ešte udrží v stave, ktorý nás nezničí.

Pomaly sa spamätávame a aj ako jednotlivci sa snažíme robiť drobné krôčiky k zlepšeniu situácie. Pár ich môžeme spraviť aj na pracovisku, kde za normálnej situácie (mimo pandémie) trávime väčšinu dňa. Ponúkame niekoľko praktických rád, ktoré je veľmi jednoduché naplniť. Hoci sme ich už všetci počuli, počas bežného dňa na ne väčšinou zabúdame, alebo ich kvôli zjednodušeniu života obchádzame.

Dôslednejšie separujme

Prvým krokom môže byť dôslednejšie triedenie odpadu. V našich kuchynkách či na chodbách sú okrem košov na zmesový odpad umiestnené aj kontajnery na plast a papier. V rámci našej spoločnosti sa zabezpečuje aj recyklácia použitých batérií, žiariviek a tonerov, k dispozícii sú nádoby na ich zber na žilinskom dispečingu aj v suteréne bratislavskej budovy. Zmesový odpad by sa mal postupne stať len spomienkou a všetko, čo momentálne nedokážeme spotrebovať, by sme mali posunúť na recykláciu. Taký je plán, skúsme ho začať postupne napĺňať.

Tlačme s rozumom

Papierový odpad tvorí asi najväčšiu časť obsahu kancelárskych smetných košov väčšiny z nás. Tu máme veľké rezervy v šetrení životného prostredia. Samozrejmosťou by už mala byť obojstranná tlač v prípade, ak tlačiť naozaj potrebujeme a dokument nám nestačí v elektronickej podobe.

Šetrne s papierom na poznámky

Občasnej nevyhnutnosti okamžite si zapísať kontakt, úlohu či nápad sa asi nikto z nás nevyhne. Ak to nie je možné urobiť v elektronickej forme, alebo naša preferencia je mať to na papieri, dá sa použiť „šmírák“, teda už použitý papier, kde ostalo dosť voľného miesta na ďalšie zápisky. Dobré je mať poruke kôpku „šmírákov“, po ktorých môžeme v takýchto prípadoch siahnuť. V tomto smere by sme mohli zvážiť aj používanie farebných papierikov, ktoré by bolo rozumnejšie vymeniť za zoznam úloh v mobile či v počítači.

Zelenšie občerstvenie

V tejto oblasti máme tiež rezervy, ale povedomie o zbytočných odpadoch sa nám už pomaly dostáva do krvi. Ideálne je zaobstarať si namiesto plastových fliaš s vodou džbán alebo fľašu z ekologicky priateľského materiálu, do ktorého si načapujeme vodu z vodovodu (ak je budova napojená na verejný vodovod). Na prenášanie jedla je tiež ideálne zvyknúť si používať vlastné nádoby namiesto jednorazových, ktoré sú k dispozícii v reštauračných zariadeniach. Čo sa týka jednorazového riadu a príborov, tie už hádam celkom vyšli z módy a ani v našich kanceláriách sa už nevyskytujú.

Zelenšie správanie môžeme zaviesť aj pri pití teplých nápojov. Napríklad v prípade čaju skúsme uprednostňovať sypaný čaj a pri káve úplne vylúčiť kapsulové kávovary.

Cestou do práce si zašportujme

Téma ako chodiť do práce je aktuálna nielen z pohľadu ochrany životného prostredia. Je to aj o zlepšovaní nášho životného štýlu, kondičky, utužovaní zdravia. O udržiavaní veselej mysle. Pokiaľ vylúčime auto, spravíme niečo pre prostredie a aj pre naše telo. Už presadnutie z auta na verejný spoj je veľký pokrok. A ideálne by sme mali využiť bicykel alebo chôdzu, ak to dovoľuje miesto, kde bývame a vzdialenosť z domu do práce. Výsledkom nebude len čistejšie prostredie, prečistíme si trochu aj hlavu a odmenou bude radosť, že sme urobili niečo pre ostatných aj pre seba.

A ešte tip na záver – ako inak, než z nášho odboru:

Šetrime elektrinu. Dôsledne zhasínajme. V kanceláriách nesvieťme žiarivkami, keď máme dosť prirodzeného svetla, ktoré je navyše zdravšie pre náš organizmus. Zdravie si môžeme utužiť aj ďalším šetrením elektrickej energie – namiesto výťahu skúsme občas použiť aj schody.

                                                                                                                        red.