Projekt sa podarilo dokončiť skôr

Napriek náročnosti súboru stavieb sa podarilo jeho poslednú časť dokončiť takmer o polroka skôr. Na svojej záverečnej októbrovej monitorovacej misii k „Transformácii 400/110 kV Bystričany“ zástupcovia Európskej komisie, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Ministerstva hospodárstva SR ocenili aj túto pre nich nezvyčajnú skúsenosť z realizácie podporených projektov. Monitorovaný investičný projekt našej spoločnosti, spolufinancovaný z Medzinárodného fondu pre odstavenie jadrovej elektrárne V1 Bohunice (BIDSF), sa netýka priamo vyraďovania, ale zameriava sa na vyrovnanie sa s dôsledkami odstavenia 1. a 2. bloku bohunickej jadrovej elektrárne.

 

Významný posun v oblasti modernizácie sústavy

Realizáciou výstavby súboru štyroch stavieb Transformácie 400/110 kV Bystričany, v rámci ktorých išlo o výstavbu novej 400 kV rozvodne Bystričany a rozšírenie 400 kV rozvodní Horná Ždaňa a Križovany o dve nové vývodové polia, dochádza k významnému posunu v oblasti postupnej náhrady prenosovej sústavy napäťovej hladiny 220 kV sústavou napäťovej hladiny 400 kV. Súbor stavieb tiež zahŕňa výstavbu nového dvojitého 400 kV vedenia Križovany – Bystričany. Prvá časť súboru stavieb bola ukončená začiatkom roka 2020, druhá časť, a to 2×400 kV vedenie Križovany – Bystričany bolo uvedené do prevádzky v decembri 2020.

 

Predstavenstvo sa poďakovalo za spoluprácu

Zástupcom monitorovacej misie sa na záver spolupráce poďakovali predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Peter Dovhun a člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku prevádzky Jaroslav Vach, ktorý na stretnutí vyzdvihol najmä kvalitu a rýchlosť výstavby napriek nepriaznivým podmienkam spôsobeným pandémiou COVID-19. Na práce na novom 2×400 kV vedení Križovany – Bystričany to však nemalo negatívny dopad, naopak, zhotoviteľovi sa podarilo nasadiť do tejto fázy výstavby viac pracovníkov, ako sa pôvodne plánovalo, a dielo odovzdať v skoršom termíne.

 

Prehliadka elektrickej stanice s odborným výkladom

Návšteva pokračovala do novej elektrickej stanice v Bystričanoch, ktorá patrí k diaľkovo riadeným z dispečingu v Žiline. Popri výsledkoch projektu spolufinancovaného z fondu BIDSF sme si obzreli aj celkom nový, práve nainštalovaný transformátor T402. Hostia dostali odborný výklad k fungovaniu a histórii rozvodne, ako aj jednotlivým zariadeniam, ktoré sú súčasťou spolufinancovaného projektu, od nášho kolegu, inšpekčného prevádzkového elektrikára Mariána Prochockého a inžiniera konzultanta dodávateľskej spoločnosti Petra Merschitza.

 

Spolupráca s európskymi inštitúciami dostala aj impozantnú bodku. Exkurzia k stožiaru p. b. č. 207 nového 2×400 kV vedenia z Bystričian do Križovian sprostredkovala účastníkom monitorovacej misie ten pravý zážitok toho, čo si výstavba takéhoto diela vyžaduje a aký je to pocit, keď sa podarí ☺️.

Adriana Komorníková

Foto: AK