Verejná konzultácia k dokumentu „Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2024 až 2033“

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie (VK) podľa §19a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je návrh dokumentu „Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2024 až 2033“ (DPRPS 2033), ktorý spracováva prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS) v súlade so znením §29 tohto zákona.

Trvanie verejnej konzultácie: od 22.03.2023 do 05.04.2023 do 15:00.

Zúčastniť sa na VK k uvedenému návrhu DPRPS 2033 je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.dprps@sepsas.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie s vyznačenými zmenami Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2024 2033 v režime zmien
Formulár na zaslanie pripomienok Formulár na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidlá a podmienky konzultačného procesu
Vyhodnotenie pripomienok Ukončené

Vysporiadanie pripomienok z VK k DPRPS 2033

Finálny DPRPS 2033 so zapracovaním pripomienok z VK Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2024 – 2033 po VK