Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre 2023

Zdieľať

Úvod

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, otvára verejnú konzultáciu k dokumentu:

„Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2023“.

Dokument „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2023“ (ďalej len „Stratégia“) je sumarizácia informácií a argumentov pre zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb (ďalej len „PpS“) na rok 2023 pri minimalizácii nákladov na obstaranie PpS na základe ekonomicky efektívneho a transparentného princípu, a to v nadväznosti na pozitívne výsledky predchádzajúcich výberových konaní s rešpektovaním platnej európskej legislatívy.

Hlavným cieľom verejnej konzultácie je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu poskytovateľov PpS, účastníkov trhu s elektrinou, štátne inštitúcie a odborníkov z oblasti elektroenergetiky a pripraviť podmienky pre uskutočnenie výberového konania na obstaranie PpS na rok 2023.
Verejná konzultácia bude ukončená dňa 15.4.2022. Pripomienky je možné predkladať e-mailom na adresu konzultacia_pps@sepsas.sk .Následne spoločnosť SEPS spracuje predložené námety a výsledok verejnej konzultácie bude odprezentovaný na webinári, ktorý sa predbežne uskutoční dňa 28.4.2022. Záujemcov o účasť na webinári prosíme o zaslanie e-mailu s kontaktnými údajmi na adresu konzultacia_pps@sepsas.sk do 15. 4. 2022.

Dokument predložený k verejnej konzultácii

V rámci tejto verejnej konzultácie spoločnosť SEPS predkladá dokument Stratégia vrátane jej príloh: „Podpůrný a argumentační materiál k dokumentu „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb na rok 2023″.

Dokumenty na stiahnutie: