Dňa 2.10. bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0015/2018/E-PP, ktorým ÚRSO mení znenie prílohy F Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS.

Zdroj: SEPS

Aktuality