Dňa 25. 9. 2019 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0009/2019/E-PP, ktorým úrad schvaľuje Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 3.10.2019. Dokumenty na stiahnutie sa nachádzajú v sekcii Dokumenty/Prevádzkový poriadok.

Aktuality