Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2024

Zdieľať

Predmetom verejnej konzultácie je Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2024. Stratégia sumarizuje argumenty, východiská, riziká a príležitosti pre obstaranie disponibility PpS s prihliadnutím na minimalizáciu nákladov na obstaranie PpS. Viac sa dočítate TU.

Aktuality