Verejná konzultácia k zmenám v Dokumente B Technických podmienok je predĺžená do 21.7.2023 vrátane

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie (VK) sú zmeny v Dokumente B Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy, ktorú je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný vykonať v súlade so znením § 28 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Viac sa dočítate tu.

Aktuality