Verejná konzultácia k zmenám v Dokumente B Technických podmienok

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie (VK) sú zmeny v Dokumente B Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy, ktorú je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný vykonať v súlade so znením § 28 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

Navrhované zmeny vo vybraných dokumentoch Technických podmienok vyplývajú z procesu plánovaného pripojenia SEPS k európskym  platformám (MARI, PICASSO) na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou a automatickou aktiváciou v roku 2024. Okrem nich sú v dokumente B navrhnuté aj zmeny týkajúce sa autorizácie a opakovaného procesu certifikácie, ako aj požiadavky vyplývajúce z rozšírenia aplikačnej praxe pre systémy uskladnenia elektrickej energie na báze batérií (BESS).

Trvanie verejnej konzultácie: od 4.7.2023 do 21.7.2023.

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii k navrhnutým zmenám v Technických podmienkach je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.tp@sepsas.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie s vyznačenými zmenami Dokument B TP
Formulár na zaslanie pripomienok Formular na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidla a podmienky konzultacneho procesu
Vyhodnotenie pripomienok Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie
Aktualizovaný Dokument B so zapracovaním pripomienok z VK Dokument B s vyhodnotením VK