Verejná konzultácia Spoločnej analýzy SEPS a PRDS ohľadom pretokov jalového výkonu

Zdieľať

SEPS v súvislosti so svojou zákonnou povinnosťou podľa § 28 ods. 2 písm. ab) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike spustil verejnú konzultáciu k dokumentom „Spoločnej analýzy nákladov a prínosov pre účely stanovenia hraničných hodnôt pretokov jalového elektrického výkonu z distribučných sústav do prenosovej sústavy vzťahujúcich sa na časť vymedzeného územia“. Viac informácií nájdete TU.

Aktuality