Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  IGCC
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Desaťročný plán ENTSO-E a Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Certifikáty ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
  Náhrady za zriadenie vecného bremena
  Ochrana osobných údajov
 
Formuláre na stiahnutie

Žiadosť o pripojenie

Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Žiadosť o pripojenie výrobcu do PS SR Ziadost_pripojenie_vyrobca.xlsx 99 kB
Žiadosť o pripojenie odberateľa do PS SR Ziadost_pripojenie_odberatel.xlsx 91 kB
Žiadosť o pripojenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy do PS SR Ziadost_pripojenie_PDS.xlsx 97 kB
Žiadosť o pripojenie odberateľa s MDS do PS SR  Ziadost_pripojenie_odberatel s MDS 90 kB
Žiadosť o pripojenie odberateľa s povolením na podnikanie v energetike do PS SR Ziadost_pripojenie_odberatel s povolením na distribúciu 90 kB

 

Žiadosť o stanovisko

Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Žiadosť o vydanie stanoviska PPS za účelom vydania Osvedčenia MH SR pre zariadenie na výrobu elektriny Ziadost_stanovisko_PPS_vyroba.xlsx 59 kB
Žiadost o vydanie stanoviska PPS na účel vydania Osvedčenia MH SR pre zariadenie na odber elektriny Ziadost_stanovisko_PPS_odberatel.xlsx 65 kB
Žiadosť o vydanie stanoviska PPS na účel vydania Osvedčenia MH SR pre elektroenergetické zariadenie (všeobecný) Ziadost_stanovisko_PPS_vseobecny.xlsx 52 kB
Žiadosť o vydanie stanoviska PPS za účelom vydania Osvedčenia MH SR pre vn, vvn a zvn vnútroštátne vedenia Ziadost_stanovisko_PPS
_vnutrostatne_vedenie.xls
46 kB
Žiadosť o vydanie stanoviska PPS za účelom vydania Osvedčenia MH SR pre vn, vvn a zvn cezhraničné vedenia Ziadost_stanovisko_PPS
_cezhranicne_vedenie.xls
46 kB
Žiadosť o vydanie Stanoviska PPS na účel vydania Osvedčenia MH SR pre fotovoltické a veterné elektrárne Ziadost-stanovisko-pps-vyrobca_pre fotovoltické a veterné elektrárne 46 kB

 

Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny

Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny Ziadost_ZoPaPE.doc 61 kB

 

Formulár na reklamáciu nameraných údajov

Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Formulár na reklamáciu nameraných údajov Reklamacia_udajov.doc 34 kB

 

Formuláre k zmene dodávateľa a k zmene bilančnej skupiny

Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Žiadosť o registráciu OOM a vykonanie zmeny priradenia OOM do bilančnej skupiny dodávateľa elektriny Ziadost_registracia_OOM.doc 81 kB
Príloha k žiadosti o registráciu OOM Priloha_zoznam_OOM.doc 54 kB
Splnomocnenie na zmenu dodávateľa elektriny Splnomocnenie_zmena.doc 70 kB

 

Plán angažovania dotknutých osôb

Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Formulár na podanie sťažnosti Formular_na_podanie_staznosti.xls 55 kB


Kontaktné údaje:


Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
Slovenská republika

Email: Info[at]sepsas.sk
www.sepsas.sk

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK