1. septembra 2015 bude zriadená Spoločná alokačná kancelária (Joint Allocation Office/JAO)

Zdieľať

Valné zhromaždenia Central Allocation Office GmbH (CAO) a Capacity Allocation Service Company.EU S.A. (CASC.EU), dvoch regionálnych kancelárií pre prideľovanie cezhraničných kapacít na prenos elektriny, schválili 24. júna 2015 dohodu o zlúčení a vytvorení Spoločnej alokačnej kancelárie (Joint Allocation Office, JAO). Ide o významný míľnik na uľahčenie vnútorného trhu s elektrickou energiou v Európskej únii.

JAO je servisná spoločnosť založená dvadsiatimi prevádzkovateľmi prenosových sústav (PPS) zo sedemnástich krajín*. Jej hlavnou úlohou je vykonávať ročné, mesačné a denné aukcie práv na prenos elektriny cez 27 hraníc v Európe a fungovať ako záloha pre európsky Market Coupling.

Po dvoch rokoch dôkladnej a intenzívnej prípravy bude nová alokačná platforma založená 1. septembra 2015 a spočiatku bude organizovať len aukcie na ročné práva na prenos elektriny pre rok 2016. JAO je vytvorené zlúčením CAO so sídlom v Nemecku a CASC.EU v Luxembursku. Po zlúčení až do konca roku 2015 budú obidve kancelárie fungovať paralelne na zabezpečenie neprerušovaného vykonávania mesačných a denných aukcií na všetkých dotknutých hraniciach. Všetky úkony a činnosti budú v plnom rozsahu presunuté do Luxemburska v prvom štvrťroku 2016.

JAO výrazne zvyšuje účinnosť a transparentnosť trhu s elektrickou energiou v Európe tým, že bude jediným kontaktným bodom pre účastníkov trhu a vytvorí likvidnú a takmer celoeurópsku platformu na prideľovanie práv na prenos elektriny. Zbyněk Boldiš (ČEPS, český PPS), predseda Spoločného riadiaceho tímu projektu zlúčenia zdôrazňuje: „Používaním iba jedného technického rozhrania na riadenie väčšiny európskych hraníc JAO zjednoduší obchodovanie pre viac než 200 účastníkov trhu a znamená pre PPS úspory niekoľkých miliónov eur v nadchádzajúcich rokoch.”

Keďže harmonizácia Aukčných pravidiel je prebiehajúci proces, JAO prispôsobí svoje služby Harmonizovaným aukčným pravidlám ihneď po ich schválení všetkými zodpovednými Národnými regulačnými úradmi.

JAO je otvorená pre vstup ďalších PPS, ktorí sa môžu pridať tak, že sa stanú akcionármi JAO alebo budú len využívať jej služby.

* 50Hertz (DE), Admie (GR), Amprion (DE), APG (AT), ČEPS (CZ), CREOS (LU), ELES (SI), ELIA (BE), EnerginetDK (DK), HOPS (HR), MAVIR (HU), PSE (PL), RTE (FR), Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s./ SEPS (SK), Statnett (NO), Swissgrid (CH), TenneT (DE), TenneT (NL), Terna (IT), TransnetBW (DE)

Tlačové správy