SEPS poskytla Ukrajine havarijnú výpomoc po masívnych útokoch na jej energetickú infraštruktúru

Zdieľať

Ukrajina od začiatku vojny vo februári 2022 opakovane čelí útokom na svoju energetickú infraštruktúru. K takejto udalosti došlo aj v posledných dňoch, čo znamenalo aktiváciu pomoci v celej Európe. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) ako susediaca sústava bola oslovená na pomoc Ukrajine medzi prvými, nakoľko existujú zmluvné a technické rámce na realizovanie takejto pomoci v relatívne krátkom čase.

Slovenská a ukrajinská sústava sú prepojené jedným 400 kV cezhraničným vedením Veľké Kapušany – Mukačevo. Slovenský úsek vedenia má cca 12,5 km, na území Ukrajiny je vedenie dlhé cca 39 km. Nie je to jediné prepojenie Ukrajiny so zvyškom Európy, podobné prepojenia prevádzkuje s Rumunskom či Poľskom a Maďarskom (mapa prenosovej sústavy strednej a východnej Európy).

Schéma prepojenia SEPS – UKRENERGO

Slovensko poskytuje na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. K aktivácii tejto pomoci prišlo už niekoľko krát.  Najčerstvejším prípadom uplatnenia výpomoci pre UKRENERGO* je situácia z 22.3.2024 kedy v krátkom čase bolo v dôsledku zničenia časti infraštruktúry potrebné poskytnúť zo Slovenska významné množstvo elektriny pre zabezpečenie chodu elektrizačnej sústavy Ukrajiny.  Pomoc bola na základe požiadavky poskytovaná v čase od 7:00 hod. do 17:00 hod vo výške 200 MW a dodaný objem elektriny bol vo výške 2000 MWh.

V čom spočíva podstata energetickej pomoci Ukrajine

Aby elektrizačná sústava právne fungovala, musí byť zo strany prevádzkovateľov prenosových sústav dodržiavané ich  plánované saldo. Cieľom je dodržiavať frekvenciu sústavy v požadovaných medziach. Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS) nie je schopný vlastnými zdrojmi zaistiť plánované saldo (nedokáže  vyregulovať nedostatok alebo prebytok výkonu), s cieľom predísť núdzovému stavu, môže požiadať susediaceho PPS (v prípade Ukrajiny aj štáty, ktoré nie sú priamo prepojené s ukrajinským systémom) o havarijnú výpomoc. V takýchto prípadoch dispečeri PPS za predpokladu  dostupnosti cezhraničných kapacít a dostatku regulačných zdrojov v sústave rozhodnú o poskytnutí havarijnej výpomoci, formou zvýšenia/zníženia výkonu na strane výroby alebo odberu. Pre SEPS to znamená poskytnutie havarijnej výpomoci UKRENERGO formou dodávok elektriny zo Slovenska na účely vyrovnania nedostatku elektriny na Ukrajine.

Rovnako vie byť SEPS súčinná pri pomoci od iných štátov, kde poskytujeme svoje voľné kapacity na profiloch na prenos havarijných dodávok z iných krajín ako napr. Česka, či Nemecka. Takáto výmena má svoj organizačný, bezpečnostný aj ekonomický rozmer. Všetky zúčastnené sústavy sa však musia na pomoci Ukrajine koordinovať. Pomoc možno zrealizovať za predpokladu, že európske sústavy disponujú možnosťami na obstaranie/aktiváciu voľných kapacít na výrobu elektriny.

*UKRENERGO – prevádzkovateľ prenosovej sústavy na Ukrajine

Tlačové správy