ENERGETIKA: SEPS sa darilo eliminovať neplánované toky elektriny

Zdieľať

Neplánované toky elektriny môžu v extrémnych prípadoch vyvolať takzvaný blackout, čiže úplný výpadok elektriny v sieti. Takýto extrém však Slovensku vlani nehrozil.

BRATISLAVA 20. januára (SITA) – Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) aj v minulom roku evidovala neplánované toky elektriny. Tie vznikajú pre cezhraničné transakcie uzavretými v rámci spoločnej nemecko-rakúskej obchodnej zóny. Nemci a Rakúšania totiž pri obchodnej výmene, ktorú si medzi sebou dohodnú, prenášajú veľkú časť elektrickej energie cez susediace štáty. Neplánované toky elektriny môžu v extrémnych prípadoch vyvolať takzvaný blackout, čiže úplný výpadok elektriny v sieti. Ako uviedol pre agentúru SITA vedúci odboru komunikácie SEPS Norbert Deák, takýto extrém však Slovensku vlani nehrozil.

„Našou úlohou vyplývajúcou zo zákona o energetike je garantovať bezpečnú a spoľahlivú prevádzku elektrizačnej sústavy. Tím erudovaných odborníkov zabezpečuje predikciu fenoménov v sústave a online riadenie systému, ktoré zahŕňa nielen zabezpečovanie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou na území Slovenska s ohľadom na dohodnuté medzinárodné výmeny elektriny, ale aj garanciu toho, že žiadne zo zariadení prenosovej sústavy nie je preťažované a chod sústavy neohrozí ani prípadný poruchový výpadok ktoréhokoľvek elementu prenosovej sústavy,“ povedal Deák.

Proti neplánovaným tokom elektriny, s ktorými zápasia prevádzkovatelia prenosových sústav hlavne keď sa spustia veterné elektrárne na severe Nemecka, bojuje SEPS v súčinnosti s partnerskými prevádzkovateľmi v zahraničí. „Spoločné úsilie o jeho riešenie zo strany prevádzkovateľov sústav nášho regiónu na všetkých fórach má však už prvé výsledky, o čom svedčí aj skutočnosť, že Európska komisia si dala vypracovať štúdiu, ktorá popisuje stav v regióne a navrhuje možné zmeny obchodných zón,“ dodal Deák. Obdobnú štúdiu pripravuje aj organizácie ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) a ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).

Eliminovať neplánované toky elektriny by mal pomôcť aj projekt výstavby štvorice transformátorov v česko-nemeckom pohraničí, na ktorom sa dohodol český prevádzkovateľ prenosovej sústavy ČEPS so svojimi nemeckými kolegami. Ako začiatkom roka informovala na svojej internetovej stránke česká spravodajská teplevízia ČT24, transformátory majú ochrániť českú sieť pred „šokmi“ vyvolávanými veternými elektrárňami na severe Nemecka. „Dá sa očakávať pozitívny vplyv týchto zariadení na pomery v slovenskej prenosovej sústave. Keď sa zamedzí prenosu elektriny zobchodovanej v nemecko-rakúskej zóne sústavami smerom na východ (Česká republika, Poľsko), nebude časť pôvodných kruhových tokov tiecť cez našu sústavu,“ konštatoval Deák.

Zdroj: SITA

Tlačové správy