Integrácia denných trhov – informácia o stave projektu DE-AT-PL-4MMC

Zdieľať

Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) a Nominovaní operátori denného trhu (NEMO) participujúci v projekte pripravili tlačovú správu o súčasnom stave implementácie projektu. Cieľom projektu  DE-AT-PL-4MMC  je prepojiť prevádzkové riešenia 4MMC (Market Coupling medzi CZ-SK-HU-RO) a MRC (tzv. Multi-Regional Coupling) cez vybrané hranice ponukových oblastí prostredníctvom implicitnej aukcie pri zachovaní metódy výpočtu kapacít na báze NTC. 
 
Tlačová správa je dostupná v anglickom jazyku TU. 

Zdroj: SEPS

Tlačové správy