Osem prevádzkovateľov prenosových sústav založilo spoločnú aukčnú kanceláriu na posilnenie rozvoja regionálneho trhu s elektrinou.

Zdieľať

Zakladateľská listina spoločnej aukčnej kancelárie (CAO) v strednej a východnej Európe dňa 17. 7. 2008 bola podpísaná ôsmimi prevádzkovateľmi prenosových sústav.

V záujme zlepšenia vnútorného európskeho trhu s elektrinou prostredníctvom rozvoja trhu na regionálnej úrovni je v súčasnosti európsky trh s elektrinou rozdelený na sedem európskych regiónov. Jedným z týchto regiónov je región strednej a východnej Európy (CEE), ktorý zahrnuje: Rakúsko, Českú republiku, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Osem prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS): Verbund – Austrian Power Grid AG, ČEPS, a.s., Electro-Slovenija d.o.o., E.ON Netz GmbH, MAVIR Hungarian TSO Company Ltd., PSE-Operator S.A., SEPS, a.s. a Vattenfall Europe Transmission GmbH založilo spoločnú aukčnú kanceláriu (CAO) za účelom zavedenia koordinovaného riadenia preťaženia na regionálnej úrovni.

„Spoločná aukčná kancelária – CAO GmbH“ pre región CEE bude pôsobiť vo Freisingu (Nemecko) neďaleko Mníchova. Bude prideľovať ročné, mesačné a denné práva pre cez hraničné prenosy elektriny v CEE regióne v mene ôsmich PPS a taktiež bude zabezpečovať zúčtovanie. Proces prideľovania bude založený na metóde toku (flow based) z dôvodu dosiahnutia presnejších popisov fyzických tokov elektriny v spojení s použitím prenosových práv.
Nová spoločnosť nahradí celý rad bilaterálnych a multilaterálnych aktivít a prideľovanie obmedzených kapacít na hraniciach krajín vo vnútri CEE regiónu. Zavedeniu nového mechanizmu prideľovania na základe toku (flow based) bude predchádzať skúšobná prevádzka s účastníkmi trhu.

Tlačové správy