Oznam – menovanie vrcholového manažmentu spoločnosti

Zdieľať

Dňa 20. 4. 2020 podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky Eduard Heger slávnostne uviedol do funkcie nových členov Predstavenstva a Dozornej rady spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
 
S platnosťou od 17. 4. 2020 sú členmi predstavenstva Jaroslav Vach, Martin Riegel a Svetozár Krnáč, vo funkcii člena predstavenstva pokračuje Michal Pokorný. Za predsedu predstavenstva akcionár určil Jaroslava Vacha, za podpredsedu predstavenstva Martina Riegela. Novými členmi Dozornej rady sa s platnosťou od 17. 4. 2020 stali Miroslav Bartoš, Marek Kaľavský, Róbert Király, Ľuboš Jančík a Marcel Klimek. Za predsedu dozornej rady akcionár určil Miroslava Bartoša.
 
Odvolaným členom predstavenstva a dozornej rady minister financií poďakoval za vykonanú prácu v prospech spoločnosti.

Následne zasadalo predstavenstvo, ktoré k 20. 4. 2020 odvolalo generálneho riaditeľa Miroslava Oberta, vrchného riaditeľa úseku prevádzky Emila Krondiaka, vrchného riaditeľa úseku ekonomiky Martina Malaníka, vrchného riaditeľa úseku rozvoja, investícií a obstarávania Miroslava Kolníka a vrchného riaditeľa úseku stratégie a medzinárodnej spolupráce Vladimíra Palka. Do funkcie nového generálneho riaditeľa menovalo s platnosťou od 21. 4. 2020 Jaroslava Vacha, do funkcie vrchného riaditeľa úseku prevádzky Svetozára Krnáča a do funkcie vrchného riaditeľa úseku rozvoja, investícií a obstarávania Martina Riegela.

Poverený riadením úseku ekonomiky je Jaroslav Vach a riadením úseku stratégie a medzinárodnej spolupráce Michal Pokorný.

Vo svojich funkciách zostávajú vrchný riaditeľ úseku podpory riadenia Igor Gallo, vrchný riaditeľ úseku Slovenského elektroenergetického dispečingu a obchodu Michal Pokorný a vrchný riaditeľ úseku ICT Martin Golis.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy