Oznámenie o výsledku volieb zástupcov zamestnancov do dozornej rady Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.

Zdieľať

Dňa 6. februára 2012 sa v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS, a. s.), v súlade s čl. XI. ods. 3 Stanov SEPS, a. s., Volebným poriadkom pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti SEPS, a. s., a uznesením predstavenstva SEPS, a. s., P01/24/12 zo dňa 17.1.2012 uskutočnili voľby členov dozornej rady volených zamestnancami.

Najvyšší počet hlasov získali a členmi dozornej rady SEPS, a. s., sa s účinnosťou od 20.02.2012 na obdobie štyroch rokov stávajú:

1.Ing. Marián Mihalda
2.Michal Sokoli
3.Ing. Ján Oráč
4.Milan Duchoň

Ústredná volebná komisia

Zdroj: SEPS

Tlačové správy