Prezidentom Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska sa stal Thomas Jan Hejcman

Zdieľať

BRATISLAVA 24. júla (SITA) – Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska má nových členov prezídia. Zvolilo ich valné zhromaždenie na svojom piatkovom zasadnutí. Prezidentom zväzu sa stal Thomas Jan Hejcman zo spoločnosti Východoslovenská energetika Holding. Za prvého viceprezidenta bol zvolený Branislav Strýček zo Slovenských elektrární. Prezídium dopĺňajú aj ďalší traja viceprezidenti, a to Vojtech Ferencz zo Stredoslovenskej energetiky, Jaroslav Vach zo spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava a Tomáš Malatinský na návrh prezídia zväzu. Členovia prezídia boli zvolení na funkčné obdobie dvoch rokov.

„Za najväčšie výzvy v blízkej budúcnosti považujem fundamentálnu transformáciu spoločnosti a hospodárstva súvisiacu s dopadom klimatických zmien. Za kľúčové považujem posilnenie výskumu, vývoja a inovácii pri súčasnom zvyšovaní etických štandardov v zodpovednom podnikaní,“ uviedol nový prezident Hejcman.

Thomas Jan Hejcman vyštudoval národnú ekonomiku na Univerzite Alberta-Ľudovíta Freiburga v Nemecku. Jeho doterajšia profesionálna kariéra je spojená s energetikou, kde pôsobí na najvyšších manažérskych pozíciách už vyše 25 rokov. V súčasnosti zastáva funkciu člena predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Východoslovenská energetika Holding.

Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska je dobrovoľná záujmová organizácia. Združuje zamestnávateľov v SR, ktorí sa zaoberajú elektroenergetikou, prípadne v kombinácii s teplom. Členovia sa podieľajú na výskume, projekcii, výrobe, montáži a prevádzke zariadení pre potreby energetiky.

Zdroj: SITA

Tlačové správy