SEPS podporí projekty na popularizáciu vedy a techniky určené pre mladých ľudí

Zdieľať

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis vyhlasuje svoju prvú grantovú výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na popularizáciu vedy a techniky formou súťaží. O grant sa môžu uchádzať základné, stredné a vysoké školy, občianske združenia, neziskové organizácie a verejné výskumné inštitúcie. 

Cieľom výzvy je podporiť aktivity a inovatívne prístupy zamerané na vytvorenie súťaží na popularizáciu vedy a techniky pre žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl. Úspešní žiadatelia môžu získať grant vo výške od 7 000 eur do 15 000 eur. Celkovo sa z nadačného fondu môže prerozdeliť suma až 70 000 eur.

Grantovou výzvou „Podpora súťaží na popularizáciu vedy a techniky“ prináša SEPS otvorený priestor na realizáciu projektov, ktoré už výborne fungujú lokálne a mohli by byť rozšírené aj na iné školy v širšom regióne.

„Chceme vytvoriť pôdu pre úplne nové nápady na súťaže, ktoré atraktívnym spôsobom prilákajú nadšencov i záujemcov o vedu a techniku. Verím, že touto výzvou sa nám podarí objaviť zaujímavé projekty s potenciálom rozšíriť sa všade tam, kde učitelia prírodovedných predmetov vnímajú svoje povolanie ako poslanie. Mladí ľudia, ktorí sú prirodzene zvedaví a chcú objavovať, môžu aj vďaka tomuto grantu využiť široké možnosti, ktoré im veda a technika ponúka. Napríklad aj v energetickej oblasti, kde nám ide o zelenú transformáciu, technológiu výroby, skladovanie a prenos elektriny či budovanie inteligentných energetických systémov. Už v mladom veku tak dostanú príležitosť stať sa súčasťou inovácií a vyskúšať si, ako pretaviť nápad skupiny či jednotlivca do praxe,“ hovorí Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Výzva bude prebiehať v termíne od 15. 8. 2022 do 4. 10. 2022, realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov sú naplánované na obdobie od 1. 11. 2022 do 30. 6. 2023. Viac informácií o výzve, formulár žiadosti ako aj všetky ďalšie informácie o programe nájdu záujemcovia na stránke Nadácie Pontis.

Kontakt pre médiá: Sandra Čičová Kotzigová, špecialista – hovorca, komunikacia@sepsas.sk, +421 918 415 607

_________________________________________________________________________________

O Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2357 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

O Nadačnom fonde Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis bol zriadený 15. mája 2021. Jeho zámerom je podpora a rozvoj verejnoprospešných aktivít v oblastiach vzdelávanie, veda a výskum, životné prostredie. Kladie si za cieľ prinášať a podporovať aktivity, ktorými zatraktívni technické vzdelávanie, zvýši záujem mladých ľudí o vedeckú a výskumnú činnosť a prispeje na ochranu životného prostredia. Je tvorený z asignácie dane spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy