SEPS uvoľnila pravidlá pre pripájanie nových lokálnych zdrojov elektriny. Pomôcť by to mohlo viac ako tisícke verejných inštitúcií a malých podnikateľov.

Zdieľať

K 1. novembru 2022 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „SEPS“), uvoľnila pravidlá pre pripájanie lokálnych zdrojov do elektrizačnej sústavy. K tomuto kroku pristúpila, aby vyhovela vysokému záujmu o inštaláciu nových výrobných zariadení, vrátane lokálnych zdrojov. V dôsledku týchto zmien bude pre nových žiadateľov o pripojenie lokálnych zdrojov k dispozícii inštalovaný výkon
136,4 MW.

Na základe nových pravidiel pre pripájanie lokálnych zdrojov do elektrizačnej sústavy budú prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav vybavovať žiadosti o pripojenie lokálnych zdrojov bez započítavania schváleného inštalovaného výkonu týchto zdrojov do limitov sústavy. A to nielen z pohľadu flexibility, ale aj z pohľadu priepustnosti sústavy. Žiadateľom bude schválený inštalovaný výkon prideľovaný jednotlivými prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav podľa ich technických a obchodných podmienok.

„V čase kedy vláda hľadá ako bojovať s rastúcimi cenami energií, prinášame možnosť pre inštitúcie a podnikateľov, ktorých cena za elektrinu nie je regulovaná tak, ako pre domácnosti a maloodberateľov, ako si znížiť účty za elektrinu vďaka inštalácii lokálneho solárneho zdroja. Navýšenie limitov pre nové žiadosti o pripojenie pomôže najmä žiadateľom na západnom Slovensku, kde bolo ich vybavovanie od júla 2022 z technických príčin pozastavené. Jedná sa hlavne o nemocnice, školy, verejné inštitúcie, samosprávy a malých a stredných podnikateľov,“ priblížil Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Pre lepšiu predstavu, uvoľnená kapacita 136,4 MW predstavuje, podľa doterajších povolených inštalácií, možné uspokojenie ďalších približne 1350 subjektov. Typickým žiadateľom na západnom Slovensku je škola/malý výrobný podnik/ nemocnica s priemerným inštalovaným výkonom 103,1 kW.

„Zvýšenie limitu je dobrou správou, keďže táto zmena dovolí, aby sa vyše tisíc malých podnikateľov, škôl a nemocníc mohlo so svojou vlastnou fotovoltaickou elektrárňou pripojiť do systému a šetriť tak financie,“ skonštatoval podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič.

„To, o čom dnes hovoríme, je reakcia na dve kritické situácie. V prvom rade reagujeme na klimatickú krízu a v druhom na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine. Práve takýmito krokmi totiž postupne budujeme energetickú sebestačnosť Slovenska, a to na báze obnoviteľných zdrojov,“ doplnil štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

„Lokálny zdroj, ktorý zvyšuje energetickú sebestačnosť odberateľov elektriny a má úľavu z platby tarify za prevádzkovanie systému, je preferovanou formou podpory OZE. Od roku 2024 ministerstvo hospodárstva nebude určovať žiadne výkonové limity pre lokálne zdroje a ich pripájanie bude závisieť výlučne od technických a obchodných podmienok prevádzkovateľov sústavy. Ruka v ruke s uvoľňovaním kapacít v sústave je totiž nutné nastaviť  pre obnoviteľné zdroje energie aj vhodné legislatívne a regulačné prostredie. Po novele zákona o podpore OZE, ktorá od apríla významne uľahčila podmienky prevádzky lokálnych zdrojov, veľká novela tohto zákona nedávno schválená parlamentom v súlade s európskou legislatívou od decembra prinesie ďalšie pozitívne zmeny v prospech rozvoja OZE,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.

Narastajúci záujem o pripájanie nových  zariadení na výrobu obnoviteľných zdrojov energie z radov domácností a podnikateľov sledujeme už dlhodobo. Tento trend je v poslednom období najvýraznejší na západnom Slovensku, kde sa voľné kapacity na pripájanie nových zdrojov obsadzujú najrýchlejšie. Preto vítame toto uvoľnenie, ktoré umožní pripojiť do sústavy výrazne väčší počet lokálnych zdrojov aj na našom distribučnom území. Len za posledný rok narástol počet záujemcov o fotovoltické riešenia z radov domácností desaťnásobne a v súčasnosti spracúvame mesačne viac ako 1400 žiadostí o pripojenie malého zdroja. Zvýšený záujem očakávame aj pri lokálnych zdrojoch a preto pripravujeme opatrenia, aby nenastávalo pri spracovávaní požiadaviek zdržanie na našej strane, “ zhodnotil Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Po oznámení navýšenia limitov pre nové žiadosti budú mať regionálne distribučné spoločnosti nasledovné kapacity:

Kategória ZSD SSD VSD SPOLU
Lokálne zdroje 57,8MW 28,9MW 49,7MW 136,4MW
Veľké zdroje 4,3MW 1,6MW 1,6MW 7,5MW

Vysvetlivky:

Z pohľadu veľkosti výrobného zdroja elektriny zo slnka a vetra rozdeľuje SEPS beneficientov týchto kapacít/limitov na 3 skupiny:

  1. malé zdroje – do výšky 10kWpeak – na strechách rodinných a malých bytových domov – primárne na vlastnú spotrebu
  2. lokálne zdroje – do výšky maximálnej rezervovanej kapacity (podľa zmluvy o pripojení s príslušnou distribučnou sústavou) – v priemere cca 100kWpeak = nemocnice, školy, domovy dôchodcov, budovy inštitúcií verejnej správy, športové haly, výrobné a obchodné prevádzky malých a stredných podnikateľov – primárne na vlastnú spotrebu
  3. veľké výrobné zdroje – bez obmedzenia maximálneho výkonu, určené na výrobu elektrickej energie a jej dodávky do elektrizačnej sústavy na komerčné účely

Kontakt pre médiá: Sandra Čičová Kotzigová, špecialista – hovorca, komunikacia@sepsas.sk, +421 918 415 607

_________________________________________________________________________________

O Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2357 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy