SEPS zmodernizovala dôležité cezhraničné vedenie

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., zmodernizovala slovenskú časť cezhraničného 400 kV vedenia V424 Sokolnice – Križovany. Vedenie je v prevádzke už od roku 1969. Rekonštrukcia posilní spoľahlivosť dodávok a zníži energetické straty pri prenose.

Od februára do júna tohto roku prebiehala druhá fáza modernizácie jedného z najdôležitejších slovenských cezhraničných elektrických vedení, v rámci ktorej sa menili fázové vodiče, izolátorové závesy a mosty na nosných stožiaroch typu Portál.

Rekonštrukcia trvala necelých 9 mesiacov a slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy do nej investoval približne 13,36 mil. eur. Vedenie V424, ktoré začína v rozvodni v Križovanoch nad Dudváhom, na slovenskej strane meria 71,42 km, obsahuje 229 stožiarov typu Portál. Práce sa uskutočnili v koordinácii s českým prevádzkovateľom prenosovej sústavy ČEPS, ktorý v rovnakom čase zrekonštruoval svoju časť vedenia začínajúceho v juhomoravskej Sokolnici.

Cieľom spoločnosti SEPS je sústavne zvyšovať bezpečnosť a stabilitu dodávok elektriny, k čomu prispela aj modernizácia tohto vedenia. Je to významný krok nielen pre dotknutý západoslovenský región, ale pre celú slovenskú elektrizačnú sústavu. Tento projekt je aj príkladom vynikajúcej spolupráce s naším českým partnerom,“ uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

__________________________________________________________________________________________

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2356 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

Tlačové správy