Spustenie verejnej konzultácie k Pracovnému programu ENTSO-E na roky 2010-2011

Zdieľať

Dňa 1. júla 2010 ENTSO-E spustilo verejnú konzultáciu k svojmu Pracovnému programu na roky 2010-2011. Ukončenie konzultácie sa predpokladá v termíne do 2. septembra 2010 a konečné schválenie dokumentu k 28. septembru 2010. Účastníci trhu sú týmto vyzvaní k poskytnutiu prípadných pripomienok k dokumentu.

Príprava ročného Pracovného programu je jedným z kľúčových prínosov požadovaných od ENTSO-E na základe Tretieho energetického balíčka EU (Článok 6, Nariadenie EK 714/2009). Nakoľko Tretí energetický balíček započal svoju implementačnú etapu v roku 2009 (ktorá by mala byť do značnej miery dokončená do marca 2011), ENTSO-E teraz vydáva svoj druhý ročný Pracovný program za účelom čo najlepšieho využitia implementačného obdobia pre potreby napredovania v tých otázkach, ktoré najviac zaujímajú účastníkov trhu, regulátorov a Európsku komisiu. Jedným z cieľov je ten, že formálne práce na vývoji sieťového predpisu bude možné urýchliť po marci 2011.

Formálny proces je možné započať až po tom, čo Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov ACER je schopná vykonávať svoje úlohy, t.j. od 3. marca 2011, nakoľko proces tvorby predpisov zahŕňa hlavné úlohy ACER-u, ako napríklad rámcové pravidlá. Tento Pracovný program ukazuje, ako spoločné prípravné práce do ktorých boli zapojené okrem ENTSO-E aj Európska komisia, ERGEG, ale aj účastníci trhu, povedú k rýchlemu napredovaniu tvorby sieťových predpisov v roku 2011.

Pracovný program ENTSO-E pre roky 2010-2011 sa zameriava hlavne na:

 • prípravné práce k sieťovému predpisu
 • 10-ročný plán rozvoja sústavy
 • ostatné kľúčové oblasti spolupráce medzi PPS
 • Indikatívny kalendár
 • Pripomienky je potrebné predložiť v termíne do 2. septembra 2010 a zaslať ich cez email na:
  consultation.workprogram@entsoe.eu
  Po ukončení termínu verejnej konzultácie ENTSO-E uverejní všetky pripomienky doručené od účastníkov trhu. V prípade, ak má respondent požiadavky, aby jeho príspevok bol považovaný za dôverný, je potrebné to uviesť pri predložení príspevku.

  Súvisiace odkazy:

 • ENTSO-E Work Program 2010-2011
 • ENTSO-E Consultation Process
 • Akékoľvek otázky týkajúce sa uvedeného dokumentu je potrebné adresovať na:

  Cecilia Hellner
  Senior Advisor Market
  Tel : +32 2 741 0985
  cecilia.hellner@entsoe.eu

  Tlačové správy